NO GAPS Езици:

NO GAPS

Handbook & Toolbox for Professionals

прочети още...

NO GAPS

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ

прочети още...

NO GAPS

КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И НАСОЧВАНЕ

прочети още...

NO GAPS: безплатни образователни материали - ОER Курсове

About Image
Project

Ние сме "No Gaps"

The project "No Gaps - Transnational methodology for socio-labor intervention with young women asylum seekers and refugees” (2018-2-ESO2-KA205-011654) is co-funded by the Erasmus+ programme of the European union.

read more

2+

години опит

Обучителна програма

300+

потребители

Отворени образователни ресурси

Партньорство

NO GAPS FONDATIONS:

NO GAPS

Courses

more projects

Иновативна база данни с добри практики за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище, мигрантки и бежанки

visit

NO GAP

Последни новини и публикации.